เรียน ผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการบันทึกหนังสือรับรอง
การเกิด ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง ครั้งแรก เฉพาะ รพ.ใหม่ ต้องแจ้งว่าลำดับสุดท้ายที่โรงพยาบาล ออกให้ประชาชนไปลำดับที่เท่าไร
ที่หมายเลข 0-27917523-5 , 0-27917527
     

สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 59 หมู่ 11 ถ.ลำลูกกา คลอง 9 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร.0-27917523-5,0-27917527
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักบริหารการทะเบียน E-mail : bora@bora.dopa.go.th
Copyright © 2008 http://e-registration.dopa.go.th all right reserved V. 1.0.0.43